O nas

Pevci želimo s svojim petjem predvsem ohranjati in gojiti slovensko narodno pesem, po drugi strani pa v ljudeh vzbuditi ljubezen do vokalne glasbe najrazličnejših žanrov.

Naša zgodba

Začetki organiziranega zborovskega petja na Žirovskem segajo že v začetek 20. stoletja;  Moški pevski zbor ALPINA pa je posvetna pevska skupina v Žireh z najdaljšim neprekinjenim delovanjem.

Ideja o ustanovitvi zbora se je porodila na pobudo nekaterih članov kolektiva tovarne Alpina, katerih večina je bila tedaj zaposlena v prikrojevalnici. Sprva je bil njegov namen osebno razvedrilo pobudnikov, ki pa je kasneje preraslo v veliko več. Viki Žakelj je bil eden glavnih organizatorjev in tudi pobudnik, da je zbor zaživel. V začetku je prevzel vodstvo pevskega zbora Janez Oblak. Prva vaja zbora je bila na praznik Svetih treh kraljev, 6. januarja 1964.  

Prve pesmi v pevskem zboru so bile zapeto preprosto, štiriglasno fantovsko ljudsko petje. Anton Jobst, ki je že po dobrem letu zaradi smrti nasledil Janeza Oblaka,  je v zbor vnesel večji poudarek s svojimi skladbami in priredbami, še vedno pa so tako vsebinsko kot glasbeno ostali povezani s slovensko ljudsko pesmijo. S prihodom Slobodana Poljanška se je repertoar razširil; obogatil se je z nekaterimi deli iz zakladnice sakralne glasbe iz obdobja renesanse, zboru pa niso bile tuje niti pesmi drugih narodov ter partizanske pesmi. Tone Čadež je nadaljeval tradicijo svojih predhodnikov. Repertoar in nabor pesmi se je zamenjal in z leti zelo razširil s skladbami tujih in domačih avtorjev iz različnih obdobij od renesanse, baroka, klasicizma ob prihodu trenutnega zborovodje Andreja Žaklja, leta 1989. Andrej Žakelj je dotlej pel pri različnih pevskih zborih, in se seznanil z zelo raznoliko zborovsko literaturo ter si pridobil dragocene izkušnje. Danes je v programu zbora poleg resne sodobne klasične glasbe tudi sodobna zabavna glasba.

Stroške za honorar pevovodje so najprej pokrivali pevci z lastnimi sredstvi; kasneje pa je pokroviteljstvo nad zborom prevzela tovarna Alpina oziroma njena sindikalna organizacija. Le-ta je dolga leta materialno podpirala in vsestransko omogočala uspešno delovanje. Zbor je bil namreč vključen v godbeno-pevsko društvo Alpina, ki sta ga sestavljala moški pevski zbor in godba na pihala. Sprememba je nastala leta 1976, po izidu zakona o društvih, ko se je morala pevska sekcija organizirati v samostojno kulturno društvo. Registrirala se je  pri oddelku za notranje zadeve Skupščine občine Škofja Loka in s tem dobila pravo društveno obliko s svojim statutom in vsemi organi, ki jih mora vsako društvo imeti.

V zboru trenutno poje sedemnajst, po starosti in poklicu različnih, pevcev, ki pa so si edini v ljubezni do glasbe in predvsem do zborovskega petja.

»Mislim, da je glasba sama po sebi zdravilna. To je eksploziven izraz človečnosti. To je nekaj, česar se nas vse dotakne. Ne glede na to, iz katere kulture smo, vsi imajo radi glasbo.«

BILLY JOEL • ameriški glasbenik, skladatelj in tekstopisec